Όροι Χρήσεις Πακέτων Υποστήριξης

 • Η υπηρεσία της τηλεφωνικής υποστήριξης παρέχεται ύστερα από παραγγελία και όχι αυτόματα με κάθε τηλεφωνική σας κλήση.
 • Το πακέτο προπληρώνεται.
 • Η ισχύς του πακέτου υποστήριξης τερματίζεται μετά την κατανάλωση όλων των ωρών.
 • Η ελάχιστη χρέωση είναι τα 15 λεπτά

        - Έστω ότι η υποστήριξη έχει διάρκεια 10 λεπτά, θα γίνει χρέωση 15 λεπτών.

        - Έστω ότι η υποστήριξη έχει διάρκεια 18 λεπτά, θα γίνει χρέωση 18 λεπτών.
 • Η υποστήριξη μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης ανάλογα με την περίπτωση.
  Σε περίπτωση σύνθετων προβλημάτων που χρήζουν περαιτέρω εργασίας η εταιρεία θα προχωρά σε οικονομική προσφορά ανάλογα την περίπτωση. 
 • Απάντηση αιτήματος εντός 24 ωρών
  Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή / 09:00 -17:00
  Μετά τις 17:00 κατόπιν συνεννόησης