Sales Training - Insurance Consultant

Βασική εκπαίδευση πωλήσεων 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Η βασική εκπαίδευση ασφαλιστικού συμβούλου, έχει τεράστια σημασία τόσο για την εξέλιξή του όσο και για την παραμονή του στο επάγγελμα. Ένα μεγάλο ποσοστό εγκαταλείπει την καριέρα αυτή μέσα στους πρώτους μήνες και αυτό λόγω έλλειψης αποτελεσμάτων με συνέπεια το χαμηλό εισόδημα. Αυτό το ποσοστό συνεχίζει να αυξάνει από τη στιγμή που ο νέος ασφαλιστικός σύμβουλος καλείται να επωμιστεί, με την έναρξη του επαγγέλματος και πάγια μηνιαία έξοδα.
Η ανάγκη λοιπόν για επιτυχημένες πωλήσεις και αποτελέσματα είναι επιτακτική.
Sales Training - Insurance Consultant - The strategy

Η στρατηγική

Για να το καταφέρουμε αυτό και για να βοηθήσουμε τον συμμετέχοντα να είναι έτοιμος να εφαρμόσει όσα έμαθε με το τέλος του σεμιναρίου, υιοθετούμε 3 βασικά στοιχεία:
1. Όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία βιωματικής άσκησης όπως παίξιμο ρόλων (role playing), ζωντανά παραδείγματα με επαφές με υποψήφιους πελάτες, παραδείγματα τηλεφωνικών επαφών κλπ.
2. Εγγραφή σε βίντεο ώστε να έχουν οι συμμετέχοντες την ευκαιρία να δουν τον εαυτό τους, να εντοπίσουν τις αδυναμίες αλλά και να εξοικειωθούν με τις φάσεις της δουλειάς, τις αντιρρήσεις των πελατών και την διαδικασία.
3. Μετασεμιναριακή περίοδο υποστήριξης με προκαθορισμένες ζωντανές ομαδικές συναντήσεις, με γραπτή επικοινωνία μέσω email αλλά και με διαδικτυακές προκαθορισμένες συνεδρίες (webinars) για την συμπλήρωση των κενών.

Τι προσφέρει

Ο/Η εκπαιδευόμενος/η με το τέλος του σεμιναρίου θα μπορεί:
 • να περιγράψει με σαφήνεια όλες τις φάσεις της ασφαλιστικής πώλησης
 • να καταρτίσει τη αρχική λίστα υποψηφίων πελατών από τους κύκλους του
 • να «γεμίζει» πάντα τη λίστα αυτή μέσω συστάσεων από γνωστούς και πελάτες αλλά και όλους τους τρόπους εξεύρεσης πελατών.
 • να χρησιμοποιεί τα μυστικά της τηλεφωνικής επικοινωνίας ώστε να κλείνει αποτελεσματικά τα ραντεβού που χρειάζεται
 • να χειρίζεται τις αντιρρήσεις των υποψηφίων πελατών με άνεση και αυτοπεποίθηση
 • να γνωρίζει τη μεθοδολογία για την εξεύρεση ασφαλιστικών αναγκών και να «οδηγεί» την πώληση στο κλείσιμο και την επιτυχία.
 • να κάνει service στον πελάτη εντοπίζοντας συμπληρωματικές ανάγκες (σπίτι, επιχείρηση, αυτοκίνητο κλπ) και να εκμαιεύει συστάσεις
 • να καταγράφει τη δραστηριότητα του ώστε να βγάζει συμπεράσματα για τη πορεία του αλλά και για να δημιουργήσει στόχους σε συνεργασία με τον μάνατζέρ του.
Sales Training - Insurance Consultant
Sales Training - Insurance Consultant - The results

Εκπαίδευση με αποτελέσματα

Η εκπαίδευση ασφαλιστικού συμβούλου  έχει άμεση επίδραση τόσο για τον ίδιο τον επαγγελματία όσο και για την ομάδα και την εταιρεία του. Για αυτό επιδιώκουμε με το τέλος της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος να εξασκήσει το επάγγελμα χωρίς χάσιμο χρόνου. Επίσης αντιλαμβανόμαστε τη σημασία να  κατανοήσει στην πράξη πως θα εφαρμόσει αυτά που μαθαίνει.

Διάρκεια εκπαίδευσης

Αρχικά 20 ώρες βασική θεωρία και workshops + 6 ώρες μετεκπαιδευτική υποστήριξη (με 4 εβδομαδιαίες συναντήσεις) δηλαδή συνολικά περισσότερες από 26 ώρες θεωρίας και πρακτικής.
Το πρόγραμμα για την εκπαίδευση ασφαλιστικού συμβούλου μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας ή σε περίπτωση που πραγματοποιείται ενδοεταιρικά.

Σε ποιον απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται τόσο σε εντελώς νέους ασφαλιστικούς συμβούλους αλλά και σε όσους είναι ήδη ασφαλιστικοί σύμβουλοι, πράκτορες ή διαμεσολαβητές και θέλουν να μάθουν πως θα επανεκκινήσουν τη καριέρα τους.

Παροχές

 • DVD με όλες τις μαγνητοσκοπήσεις κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου όπως και πλήρεις σημειώσεις
 • Με το τέλος του σεμιναρίου και εφόσον κάθε συμμετέχων έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80 % των συνολικών ωρών, παραδίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.
 • Ειδικές τιμές για ενδοεταιρικά σεμινάρια ή ομάδες συμμετεχόντων.

Όλα μας τα σεμινάρια

Telemarketing power selling
E-learning πωλήσεων για όλους
Εξεύρεση πελατών
Εκπαίδευση πωλήσεων λιανικής
Βασική εκπαίδευση πωλήσεων ασφαλιστικών συμβούλων
Ψυχολογία νίκης στις πωλήσεις